© Jorn Heijdenrijk

't Barre Land | Plattegrond van de kunst en omstreken

Data:
vrijdag 23 mrt 2018 - 20:30 Bestel Tickets
zaterdag 24 mrt 2018 - 20:30 Bestel Tickets


Locatie: Grote Zaal

Aandachtige traagheid
Haast en spoed is zelden goed.  Als alternatief voor die haast van vandaag kiest ’t Barre Land in hun nieuwste stuk voor bewuste, aandachtige traagheid. Plattegrond van de kunst en omstreken is een voorstelling die met grote zorgvuldigheid en plezier balanceert tussen melancholie en de resolute wil om stevig in het hier en nu te staan.

De titel uitgelegd:

(1) Een Plattegrond is een schematische weergave van de werkelijkheid, kan nooit volledig zijn, en laat zien hoe de dingen met elkaar zijn verbonden. Het is een hulpstuk om uit te zoeken hoe je van het ene punt naar het andere gaat. Of omgekeerd hoe je hier ooit terecht gekomen bent. Het midden van de plattegrond bestaat uit het toneelstuk Voorjaarsontwaken van Frank Wedekind, over pubers en ouders en opvoeding uit 1891, vermengd met eigen herinneringen, waaronder de herinnering aan het spelen van Voorjaarsontwaken dertig jaar geleden; en ook andere herinneringen; persoonlijke herinneringen, jeugdherinneringen, toneelherinneringen; en falcificaties en observaties ter plekke; de gelukzalige beschrijving van de geboorte van een kattennest ergens in een verborgen hoek; een dialoog op rijm tussen de theaterdirecteur, de dichter en de komiek over de toeschouwer met zijn hoge verwachtingen en zijn geringe benul; ideeën die aan de druksels van H.N. Werkman ten grondslag liggen; een levensbeschrijving van Dürrenmatt in de vorm van een labyrint waarin hij het spoor van zijn denken terugvolgt.

(2) van de kunst dat zijn wijzelf en dat bent u; en (3) omstreken beslaat het gebied buiten het toneel en de muren van de zaal.

IN DE PERS
"Meteen al vanaf de eerste scène, waarin Margijn Bosch een lyrische tekst van Herman Heijermans over de geboorte van een poezennest voordraagt, ligt de nadruk op het geduldig en zorgvuldig ruimte blijven scheppen voor het kleine, het weerloze, het trage, het aandachtige en al het andere dat bescherming verdient van de wetten van het jachtige bestaan."
- Theaterkrant

Door: Vincent van den Berg, Margijn Bosch en Czeslaw de Wijs