Dood Paard

Dood Paard is een Amsterdams toneelgezelschap. De stijl van Dood Paard kan herleid worden tot een aantal uiterlijke elementen: de logoachtige affiches van Kuno Bakker, de bij elkaar geraapte toneelbeelden, de open houding van de spelers naar het aanwezige publiek. Elke voorstelling is een expliciete poging van de spelers om zich tot de wereld van nu te verhouden. In ieder stuk en achter elke verkleedbril blijven de acteurs als individuele persoonlijkheden voelbaar en zichtbaar. Iedere handeling en iedere uitgesproken zin is bedoeld om de geesten van de spelers/makers te scherpen en daarmee de geest van het publiek.

Met hun collectieve werk- en organisatievorm creëren de leden van Dood Paard een utopische samenleving. Tegelijk staan hun voorstellingen midden in de rauwe werkelijkheid van nu en treden de spelers op als deelnemers aan hetzelfde dagelijkse leven als de toeschouwers. Ze tonen hoe ze zich laten beïnvloeden door reclameslogans en politieke beloftes, hoe machtsmechanismen werken en hoe idealen kunnen verworden tot holle frasen.

De kritische houding ten opzichte van de wereld waarin wij leven is in de ogen van de Dood Paard-leden de eerste voorwaarde om theater te maken. Maar die kritiek wordt gedragen door een groot en aanstekelijk optimisme ten aanzien van de (mentale) kracht van het individu, dat met zijn denkvermogen en creativiteit elke tragedie kan overstijgen.