Lattitude | Monty

Lattitude #1

State of the Arts

Lattitude is een nieuwe residentie voor participatieve en collectiviserende kunstpraktijken. Een jaar lang nodigen we een gezelschap, maker of collectief uit met als doel een artistieke uitwisseling met gemeenschappen in de stad, nieuwe kunstenaarsbewegingen of andere werelden die wij niet kennen. Lattitude is de open, gemeenschapsvormende praktijk van de kunstenaars én de eerlijke bevraging van onszelf. Wat kan Monty leren van die collectieve praktijk en hoe kunnen wij onze eigen werking met artiesten en publiek hierdoor laten beïnvloeden? 

State of the Arts (SOTA) geeft als eerste een invulling aan deze residentie.  

SOTA is een open platform dat de structuren van de kunstwereld vandaag opnieuw wil verbeelden. Het platform opereert vanuit de collectieve kennis van onafhankelijke kunstenaars en kunstwerkers, maar staat open voor alle individuen en organisaties die zich willen inzetten voor een meer fair en divers kunstenveld in België. Een kunstenveld dat zich als een ecosysteem baseert op transparantie, solidariteit, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen. Pas als we gehoor geven aan de mensen, bezorgdheden en standpunten die de machtscircuits van de bestaande culturele sector nog al te vaak uitsluiten, kan er sprake zijn van werkelijke verandering. SOTA gelooft dat de transitie van de kunstwereld ook een katalysator kan zijn voor verandering in de brede samenleving.   

Tijdens Lattitude organiseert SOTA hun Open Meetings met het kunstenveld in Monty. Ze schrijven aan een tweede editie van de Fair Arts Almanac, om het begrip fair practice verder te actualiseren en meer diepgang te geven. Verder brengen ze het initiatief Door to Door naar Antwerpen, waarbij ze één-op-één gesprekken voeren op straat, deur-aan-deur of een uurtje aan tafel met mensen, over alle verschillen heen.

SOTA grijpt de residentie in Monty aan om hun eigen functioneren te herdenken, herstructureren en diversifiëren. Maar ook voor Monty functioneert SOTA als bruggenbouwer en klankbord voor de transitie die met de nieuwe ploeg is ingezet 

Meer info over SOTA vind je op www.state-of-the-arts.net.

Over SOTA

SOTA ontstond in 2013 toen een alliantie van kunstenaars, kunstwerkers en organisaties zich samen verzetten tegen de besparingen die de Belgisch-Vlaamse politiek afkondigde, met name ten opzichte van kunst en kunstenaars.