Maarten Degrauwe | Monty

Montignards #2

Maarten Degraeuwe

Maarten Degraeuwe raakte in de toneelschool van Antwerpen verknocht aan teksttheater en repertoire. Dankzij ontmoetingen met onder andere Sara De Roo, Luk Perceval en Willem de Wolf leerde hij naasr theksttheater spelen ook een eigen taal/materiaal te ontwikkelen om daarmee eigen voorstellingen te maken. Voorstellingen gevoed door een soort absurde politieke betrokkenheid. Mede doordat hij met verschillende culturen geconfronteerd is geweest door op plekken als Brussel, Dubai, New York en Berlijn gewoond te hebben.

Maarten Degrauwe

Wat mij typeert

"Wat mij typeert is het feit dat ik als kind vaak heb moeten verhuizen en in veel verschillende landen heb gewoond. Ik werd met veel culturen geconfronteerd, moderne slavernij bijvoorbeeld. Door theater kon ik daarop meer reflecteren. Dat is een groot deel van mij. Die thema’s trekken mij heel erg, en ik probeer die naar hier te trekken. Dat heb ik toch gedaan bij beide voorstellingen die ik afgelopen jaar maakte. Dat ik tweetalig ben typeert mij ook, heel erg Engels, en heel erg Duits. Tot slot wil ik meer leren uitpuren. Ik heb vaak veel ideeën die ik in één ding wil steken. Dat dus leren opdelen, uitzuiveren, naar kleinere toonmomentjes en die beter uitwerken."

Een hedendaags verhaal

"Ik vind een goed verhaal vertellen heel belangrijk. Dat is ook waardoor ik aangetrokken ben tot het theater. Het moet een goed verhaal vertellen, en dat verhaal moet ook over vandaag gaan. Ik vind dat een voorstelling de verantwoordelijkheid heeft zich te verhouden tegenover vandaag. Ik weet dat mijn grote vuur voor het theater is ontstaan wanneer ik doorhad dat ik iets over maatschappelijke dingen kon zeggen. Dat je serieuze dingen aankaart, zonder dat je naar iets schrijnend  toe gaat. Dat je daardoor écht iets zegt over de mens."

 
Montignards: Een dynamisch bad

"Ik hou wel van spelen, maar ik wil ook graag terug research doen en echt helemaal iets onderzoeken. Met mensen samenzitten die ook zin hebben om te wroeten, te praten over hoe we ons tegenover bepaalde zaken kunnen verhouden. Liefst op zoveel mogelijk verschillende manieren en liefst in een geheel dat graaf is om naar te kijken. Ik vind het heel interessant om meerdere methodes uit te proberen en om met mensen samen te werken die ook een eigen visie hebben, zodat ik mijn beeld kan verrijken.  Dat is mijn droom, dat dit een dynamisch bad wordt waarin we goed elkaars krachten weten toe te passen in plaats van ze uit te sluiten. De tijd nemen om naar elkaar te luisteren, elkaars kwaliteiten te zien en zien hoe we er best mee omgaan."