Lennert De Vroey | Monty

montignards#5

lennert de vroey

– schrijver en theatermaker

Popelend, als je dat werkwoord in die vorm kan gebruiken. Zo sta ik tegenover de ontmoeting met de zeven andere Montignards. Extra spannend in dit vreemde jaar, want ik heb ze nog niet eens ontmoet. Ik wil mijn schrijven-voor-podium ontwikkelen en zo onbelemmerd mogelijk experimenteren. In de ontmoeting wil ik ideeën laten resoneren en ideeën van anderen uitvoeren en aanvullen. Hopelijk kunnen we genoeg van mening verschillen om samen mooie dingen te maken.

De tijdsindeling van het Montignardproject is bijzonder specifiek. Dat wordt een mooie uitdaging voor mij want in een eerste fase wil ik heel veel weten, uitzoeken, kijken, luisteren en lezen en daar kan ik desnoods maandenlang mee doorgaan. Als we elke drie weken iets tonen, zal dat natuurlijk niet kunnen. Maar evengoed heb ik een beperking in tijd al vaak als een bevrijding ervaren.

Toen in maart de lockdown kwam en zowel perspectief op spelen als de mogelijkheid om te repeteren verdween, viel ik vanzelf terug op het schrijven. Dat dat ook redelijk lukte, gaf me vertrouwen in mijn rol als schrijver. Maar het zorgde er niet voor dat ik van het podium weg wil. Daarvoor vind ik het medium te sterk, het potentieel te boeiend, de zoektocht veel te interessant. En dan is er het spelplezier.

Ik hou van sterk inhoudelijk gedreven werk, vaak met een documentaire inslag en een politieke ondertoon. Ik heb een zwak voor de poëzie van de essayistische aanpak. Interessant daarbij vind ik de zoektocht naar een esthetiek of theatrale waarde, die een begrip-voorbij-de-ratio in gang zet (waardoor theater inderdaad het ‘juiste’ medium blijkt voor wat er wordt verteld). Ook zo kan theater ‘raken’; ontroering is niet het enige legitieme doel.

Het is als trilveen. Overal waar je niet loopt, begint het te borrelen en te beven.

Tonnus Oosterhoff
Trilvenen in België, onder andere Cassenbroek (Rijmenam) | Vorsdonk-Turfputten (Gelrode) | Most-Keiheuvel (Balen) | Zegbroek (Tremelo)