Mira Bryssinck | Monty

montignards#5

mira bryssinck

– theatermaker en actrice

Ik ontdek graag. Zoals een kind dat vrolijk en baldadig is en zin heeft om elke nieuwe ervaring zonder vrees aan te gaan. Ik ontdek graag hoe woorden naast elkaar passen of hoe je de betekenissen kan openbreken. Het publiek ontdekken, ontmoeten en samen met hen ervaren wat er in de stilte tussen de woorden gebeurt. En bovendien ontdek ik graag de mensen met wie ik speel, een bron van wederzijdse inspiratie.

Naast samen creëren ben ik benieuwd naar hoe we als Montignards samen in de wereld kunnen staan. De Montignards is een labo waar samen gevoeld en gedacht kan worden, de Hit The Stage vormt daar een weerslag van. Dat samen voelen en denken is de kern van theater. De uitdrukking ‘van gedachten wisselen’ vind ik erg treffend.

Al mijn gedachten en associaties belanden op een manier in mijn notitieboekjes. Via allerlei pijlen zijn de krabbels verbonden met elkaar. Verschillende kleuren proberen – telkens tevergeefs – orde te brengen. Later worden die aantekeningen stukken tekst die ik op de vloer probeer uit te bewegen. Alles vertrekt vanuit het spelen met de taal, het spelen van de tekst. Aan het eind van een repetitieproces ligt de ruimte vol grote papieren en schetsen, als een uit de hand gelopen notitieboek.

Ontmoeten vind ik een erg mooi woord. Het geeft aan dat er niets moet de eerste keer dat je de ander ziet. Je ont-moet. Dat zorgt voor een openheid die eigen is aan het Montignardproject. Ik ben klaar om verrast te worden door zeven andere mensen die hier elk met hun eigenheid, hun métier, hun expertise, hun kwaliteiten en hun eigen verhaal in staan.

Samen met mijn medemontignards wil ik in een vrolijke baldadigheid de scène bestormen. Ik hoop dat we een bastion mogen vormen van inspiratie en speelsheid in een samenleving die het praktische vooropstelt.