Het theater her-denken | Monty

Het theater her-denken

het-theater-herdenken.png

Over de afgelopen weken spreken we allemaal in de voltooid verleden toekomende tijd – ik zou gezien hebben, ik zou gespeeld hebben, ik zou gelachen hebben. Over de toekomst spreken we voornamelijk in de voorwaardelijke wijs – als... dan…

Met zekerheid kunnen we slechts enkele dagen vooruitblikken, wat daar achter ligt blijft blanco. Het kan lastig zijn, niet weten wat komen zal. Maar die 'leegte' dwingt ons tot creativiteit, flexibiliteit en doet ons nog meer dromen. 

nieuw-zaalplan.png

Wij zijn volop bezig het theater te her-denken. Komend seizoen zal er beslist anders gaan uitzien. Hoe kunnen we een voorstelling toch laten doorgaan en de social distance garanderen? Hoe kunnen we opnieuw samen een toekomst verbeelden? Want zeg nu zelf, het theater is dé plek bij uitstek om alternatieven te bedenken, de werkelijkheid te bevragen en jezelf opnieuw uit te vinden.

We hebben alvast een eerste ontwerp voor een nieuw zaalplan – met love seats en familiebankjes. Jullie nog ideeën? 

Wij blijven doorgaan en hopen dat jullie hetzelfde doen.
Kop op!

Nieuwsberichten