Hou vol | Monty

Hou vol

We erkennen de expertise van de virologen
We trachten risicoverhogend gedrag te vermijden
We nemen onze verantwoordelijkheid
We willen anderen uit de wind zetten
We spiegelen ons niet aan slechte voorbeelden
We zijn ons bewust van de trade off met de politiek
We zetten in deze geen druk op de politiek
Ons devies is: hou vol  

Bijna een jaar geleden, toen het land nog niet op slot was, kondigde de ene na de andere culturele speler aan de deuren te sluiten. ‘In solidariteit met de zorgsector’ en ‘in navolging van vooraanstaande virologen’ klonk het. We namen gezamenlijk onze verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  

Ook nu er stemmen klinken voor versoepelingen voelen wij ons nog steeds verantwoordelijk om het risico op besmettingen mee in te dijken en zo andere sectoren op een actieve manier te ontzien. Mensen samenbrengen blijft de kern van het theater. Elke activiteit die mensen fysiek verenigt, verhoogt het risico.  

Uiteraard willen we graag weer publiek in onze zaal ontvangen. Niet omdat een kappersbeurt, winkelen of vliegen wél is toegestaan, maar omdat virologen en wetenschappers aangeven dat het veilig kan.  

We zijn ons bewust van de trade off met de politiek. Met de huidige cijfers in het visier willen wij geen druk leggen op de politiek. Politici moeten een keuze kunnen maken in navolging van het wetenschappelijk advies van virologen.

Hou vol!

Nieuwsberichten