Monty zkt directeur | Monty

Heb je een neus voor kunst? Kom je op voor kunstenaars en voor publiek? Sta je midden in de maatschappij maar kan je ook kritisch afstand houden en je in meerdere perspectieven inleven? Hebben theaterproductie en deskundigheidsbevordering nauwelijks nog geheimen voor jou? Ben je een leider die mensen kan motiveren, teams kan doen bloeien, boodschappen kan overbrengen? Die ministers, schepenen, collega’s en andere praatmakers kan waarderen en overtuigen? Heb je de gave om met weinig middelen veel te realiseren? Heb je lak aan procesmanagement, cultureel ondernemerschap, customer journey en business modelling, maar omarm je professionaliteit in de kunst van het maken, verkopen en organiseren? Ben je thuis in de Antwerpse regio?

Monty is op zoek naar een directeur

Huidig directeur Denis Van Laeken zal Monty eind 2021 verlaten.  Monty volgt de podiumkunsten op de voet sinds 1985. Scherp en eigenzinnig. Steeds bedacht en inspelend op een veranderende wereld. Steeds op zoek naar een soort kunst en kunstenaars die iets zeggen over de wereld en dit op een expliciete manier. In een stad en land waar kleur, aankomst en “nie van hier zijn” de norm en de rijkdom zijn. De laatste jaren schuift Monty naar ‘gepolitiseerde’ kunst. Geen politiek theater maar klaar, helder maatschappelijk interveniëren vanuit een artistiek perspectief: met oog voor de schoonheid en de troost van het vakmanschap die de kunstenaars belijden.  

In art we trust

Monty is een kunstencentrum op het kruispunt van presentatie, productie en ontwikkeling van podiumkunsten. Het is een platform voor kleinschalige tot middelgrote producties, nationaal en internationaal. Monty is er fier op een hub te zijn voor theater uit Nederland, alsook oog te hebben voor het uitbreiden van de canon. Daarnaast treedt Monty op als producent en begeleider in de trajectontwikkeling van beginnende kunstenaars, zo  heeft het al generaties gezelschappen en toneelspelers gelanceerd. In het najaar van 2016 startte het ambitieuze project van de Montignards. Officieel heet dat “de ontwikkelingsfunctie” waarmaken. Wij zien het als strijden voor tijd zodat kunst en kunstenaars kunnen groeien en rijpen in hun stiel.

Functie

De directeur (m/v/x)

 • is verantwoordelijk voor het bedenken, formuleren en uitvoeren van de artistieke koers van Monty.
 • maakt hiertoe, in samenspraak met zijn of haar staf, het beleidsplan op voor de Vlaamse Overheid.
 • heeft eindverantwoordelijkheid, over Monty en over het artistieke programma.
 • initieert vanuit Monty samenwerkingen, projecten en voorstellingen met kunstenaars, zowel in eigen huis als daarbuiten.
 • genereert en onderhoudt goede contacten met stedelijke, Vlaamse en internationale belanghebbenden.
 • geeft slim en participatief leiding en stuurt samen met een zakelijk leider een team van een 8-tal medewerkers aan.
 • rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

Voor deze functie wordt uitgekeken naar een artistieke persoonlijkheid met een visie op het belang van kunsten binnen een veranderende en in al zijn aspecten diverse samenleving.

Profiel

 • Je hebt voldoende en relevant artistiek inzicht en het vermogen om je artistieke visie te implementeren in de organisatie.
 • Je hebt een sterke toewijding voor de kunsten en bent vertrouwd met het reilen en zeilen van het kunstenaarschap.
 • Je hebt minstens binnen het theater en de podiumkunsten een sterk, ook internationaal netwerk.
 • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden die je in staat stellen om formele en informele contacten op te bouwen en te onderhouden met artiesten, publiek, personeel, organisaties, externe partners en overheden.
 • Je hebt, zonder misplaatste nostalgie, affiniteit met de geschiedenis, aanpak en stijl van Monty.
 • Je bent meertalig, met een goede kennis van het Nederlands bij indiensttreding.  

Aanbod

 • een voltijds contract van onbepaalde duur
 • verloning volgens de barema's van het Paritair Comité 304, looncategorie A
 • groepsverzekering
 • fietsvergoeding

Hoe solliciteren?

U stuurt uw curriculum vitae en een motivatie, artistiek- en managementproject van 3 à 5 pagina’s uiterlijk op 22 maart om 24u per mail en/of schriftelijk aan voorzitter@monty.be én info@monty.be / Monty vzw t.a.v Bruno Verbergt, voorzitter | Montignystraat 3, 2018 Antwerpen.

Met het artistiek - en managementproject wordt bedoeld hoe u als toekomstig directeur vorm en inhoud zou willen geven aan het artistieke beleid en management van Monty. 

Voor meer inlichtingen over de arbeidsvoorwaarden en verloning kan u zich wenden tot annschoeters@monty.be.  

Timing

Geselecteerde kandidaten krijgen ten laatste op 6 april 2020 een uitnodiging voor een gesprek dat plaatsvindt op 20 april. Indiensttreding is voorzien op 1 augustus 2021. Er wordt gerekend op een actieve deelname in het vormgeven van het nieuwe dossier 2022-2026.         

Kandidaten krijgen steeds ontvangstbevestiging per mail. 

Nieuwsberichten