Najaarsprogramma Monty | Monty

Vlak voor de zomer zetten we als kunstenveld collectief onze schouders onder de campagne Verbeelding werkt, een pleidooi om de kunsten in Vlaanderen hun werkelijke waarde toe te kennen. De actie vatte onze gedeelde missie als sector mooi samen: “Kunst verbeeldt, verruimt, vermaakt, verkwikt, verbluft, ontketent, ontroert, verrukt, voedt, ontmoet, versterkt en verbindt.” Maar als kunst wil verbinden, mag ze niet blind zijn voor de samenleving waar ze deel van uitmaakt.

Najaarsprogramma 2022

Het Monty-najaarsprogramma van 2022 omarmt de podiumkunsten als oefening in het samenzijn.
Dit samenzijn vereist anderen, of er is van samen geen sprake. Maar die anderen worden vaak ervaren als een bedreiging. Tijdens de corona-pandemie leefde iedereen als potentieel risico van elkaar gescheiden. Zowel ver van ons bed als in eigen land worden mensen geweerd van deelname aan de maatschappij of weggestoken in centra, getto’s en kampen. Sinds enkele maanden woedt er nu ook een oorlog vlakbij. (On)uitgesproken grenzen bepalen overal een bestaan van wij en zij, schijnbaar naast elkaar.

In verschillende voorstellingen krijgt de ontmoeting een expliciete plaats, komen andere stemmen aan bod of gelden nieuwe perspectieven.
Andere voorstellingen geven ruimte aan de natuur. Samenleven met haar lijkt helemaal onmogelijk als we zien hoe ze uitgebuit en verdrukt wordt. Ook over de generaties zoeken we elkaar op en verwelkomen we nieuwe stemmen en oude bekenden.

Kunst verbindt, laat het theater de plaats bij uitstek zijn om haar samen te beleven. Zonder toeschouwers verliest de kunst haar grond. Zonder publiek staan de spelers verloren op scène.

Kunst verbindt, laat het programma ons uitdagen het samenleven aan te gaan. We beweren niet te weten hoe. We kunnen enkel de oefening blijven maken. We nodigen je uit om mee te zoeken.

het Monty-team

Nieuwsberichten