NEW IN RESIDENCY: SANDRA SARA RAES OKLOBDZIJA | Monty

Monty verwelkomt Sandra Sara Raes Oklobdzija als nieuwe Lattitude resident 

Lattitude is een residentie voor participatieve en collectiviserende kunstpraktijken. We nodigen een gezelschap, maker of collectief geruime tijd uit met als doel een artistieke uitwisseling met gemeenschappen in de stad, nieuwe kunstenaarsbewegingen of andere werelden die wij niet kennen. Lattitude is de open, gemeenschapsvormende praktijk van de kunstenaars én de eerlijke bevraging van onszelf. Wat kan Monty leren van die collectieve praktijk en hoe kunnen wij onze eigen werking met artiesten en publiek hierdoor laten beïnvloeden? 

Nadat State of the Arts (SOTA) afgelopen jaar als eerste invulling gaf aan deze residentie, treedt nu Sandra Sara Raes Oklobdzija aan als nieuwe Lattitude resident.

Over Sandra Sara Raes Oklobdzija 

Sandra Sara Raes Oklobdzija (1980, Servië) is een artivist, conceptuele kunstenaar, performance maker, onderzoeker, curator en creatieve producer, sinds 2012 gevestigd in Brussel. 

Haar onderzoek op het gebied van kunst en cultuur bevraagt voortdurend het ingewikkelde web van relaties tussen migratie, gemeenschap (her)opbouw, gelijkheid en collectiviteit. Niet alleen door haar praktijk als kunstenaar en programmamaker (Sara Oklobdzija) maar ook via haar werk als curator en producer (Sandra Raes) streef ze ernaar om haar onderzoeksbevindingen samen met tal van scherpe vragen rond temporariteit, identiteit, migratie en collectieve responsabiliteit, ook in praktijk om te zetten en ze in het dagdagelijkse gebeuren toe te passen.

Sinds september 2022 Sara doceert politieke actualiteit en artistieke onderzoek aan het RITCS school of arts. Momenteel werkt Sara aan een doctoraat onder de werktitel ‘The School of Two-sides Integration or How to Build a Functional Host Society’, verbonden aan het RITCS en VUB.

Over het project: The School of two-sided Integration 

Ondanks het feit dat, als gevolg van politieke, sociale en economische migratie, de samenleving voor iedereen evolueert en verandert, wordt slechts van één deel van de bevolking verwacht – vaak gedwongen – om actief op die verandering te reageren en een integratietraject te doorlopen: migranten, Anderen. Dit onderzoek van Sandra Sara Raes Oklobdzija is een poging om dat perspectief te veranderen door een eerder tweezijdige benadering voor te stellen en zo een adequaat model voor coëxistentie op te stellen. Aangenomen wordt dat migratie niet langer kan worden gezien als een actie van de Ander, maar eerder als een co-creatie, geconcentreerd rond de sociale commons waarin alle actoren (lokale en niet-lokale) een actieve rol hebben (nemen?).

Gedurende de talrijke participatieve kunstprocessen zal Sara zich richten op het opnieuw onderzoeken (diagnosticeren) en hermodelleren (corrigeren) van de relatie tussen de lokale en niet-lokale bevolking, waarbij zowel de actualiteit als de geschiedenis centraal staan.

Meestal geschreven door de ‘winnaars’, leert de geschiedenis ons zorgvuldig gekozen feiten over de gepleegde misdaden en de bereikte heldendaden. Dit onderzoeksproject kiest er daarentegen voor zich te richten op een geschiedenis die vaak de criminele daden van ‘niet handelen’ in omstandigheden van kleinere of grotere sociaal-politieke gevaren (bv. COVID, oorlog enz.). Sara woont al tien jaar in België en heeft gemerkt hoe de lokale gemeenschap, als het gaat om kwesties van migratie en integratie, vaak een neutrale houding aanneemt met een bijna kinderlijk gevoel van gemak. Aan de ene kant is er het naïeve geloof dat men gewoon het recht heeft om dit te doen, terwijl er aan de andere kant een bijna verlammende angst is om een fout te maken of als politiek incorrect te worden gezien.

Hoe kan een zekere reset van deze passieve sociale conditie uitgevoerd worden, en hoe kan men degenen die lijden aan het “onverschillige burgersyndroom” betrekken? Wat betekent het om getuige te zijn van geweld dat ontegenzeggelijk aanwezig is, maar meestal wordt vertegenwoordigd door zijn eigen afwezigheid?

Als kunstenaar, artivist en onderzoeker is Sara vooral geïnteresseerd in het creëren, maar ook in het genereren en documenteren van dat proces van gemeenschapsvorming door middel van een geëngageerde artistieke praktijk. Via hybride en conceptuele formats (installatie, ad-hock performance, theaterstuk, video-essay) wil ze zeer actuele ‘sociale modellen’ bouwen. Door het kunstwerk te kapen hoopt ze een proces op gang te brengen dat een geleidelijke sociale verandering kan aanmoedigen, die ons naar een functionele gastmaatschappij leidt.

CSI Antwerpen 

In het kader van haar langdurige residentie in Monty, zal Sara verder werken aan haar CSI-serie, waarin zij verhalen van beleefd geweld en ‘onderdrukking door (mis)perceptie’ onderzoekt. Vanaf oktober 23krijgt het project vorm binnen de opzet van Kafana, een traditioneel Oost-Europees koffiehuismodel waar grote thema’s besproken worden boven een simpel kopje koffie. Opnieuw ligt de nadruk op ons dagelijks gedrag, en deze worden als potentieel cruciale momenten van beleefd, verraderlijk geweld en sociale verwarring gezien. In oktober drinkt Sara koffie bij een plaatselijke bakker en een kleuterjuf uit de wijk van Monty.

Nieuwsberichten