Oproep: zin om mee te zingen? / Open call: eager to sing along? | Monty

OPROEP: ZIN OM MEE TE ZINGEN?

Voor de muziektheatervoorstelling Halleluja zijn we op zoek naar enthousiaste zangers m/v/x om samen een koor te vormen.

 Dit koor is inclusief en streeft ernaar een authentieke representatie van de maatschappij te zijn. We creëren een ruimte die LGBTQUIA+ en POC bekrachtigend is en verwelkomen iedereen ongeacht gender, sociale, etnische en/of religieuze achtergrond.

Leeftijd en ervaring hebben geen belang, vooral goesting is nodig! In deze voorstelling zal het koor samen met 4 professionele acteurs en het publiek de vreugde bejubelen en bezingen. We maken gebruik van vogelgeluidjes, gregoriaanse gezangen, zelfgeschreven mantra’s, etc.

Kunstenaar en theatermaker Fleur Khani begeleidt dit proces. Ontdek hier alvast een voorproefje.

>> Wij streven ernaar zo een groep op het podium te brengen die op inclusieve wijze de samenleving representeert.

>> LGBTQUIA+ en POC welkom.

>> We nodigen iedereen, ook wie twijfelt, uit om zich in te schrijven voor de eerste kennismakingsworkshop. Wie definitief wenst deel te nemen, kan zich inschrijven voor deelname na afloop van deze workshop.

Praktisch

 • Je kan aanwezig zijn op de kennismakingsworkshop (18u-20u) op woensdag 26 april in c o r s o, Driekoningenstraat 126, 2600 Antwerpen.
 • Je bent ’s avonds (18u-21u) beschikbaar voor repetities op zondag 7 mei, maandag 8 mei en dinsdag 9 mei.
 • Je bent een hele dag (10u-22u) beschikbaar op woensdag 10 en donderdag 11 mei voor de generale repetitie en voorstelling.
 • De repetities en voorstelling gaan door bij Monty (Montignystraat 3, 2018 Antwerpen). De workshop op 26 april gaat uitzonderlijk door bij c o r s o (Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem).

Wat we bieden

 • Deelname aan de creatie en première van een professionele muziektheatervoorstelling op het Monty podium in het kader van Beyond the Black Box Festival.
 • Vrijwilligersvergoeding (€15/dag) en catering.
 • Gratis toegang voor familie en vrienden op de generale repetitie.

Info en inschrijving

 


 

ENG - OPEN CALL: PERFORMERS for music theatre HALLELUJA

Monty is looking for enthusiastic singers for an occasional choir

For the music theatre production Halleluja we are looking for enthusiastic singers to create a choir. This choir is inclusive and aims to be an authentic representation of society, therefore it welcomes and supports people of all genders. We create a space that is lgbtqia+ affirming including POC and people of all ethnic and religious backgrounds.

Experience is of no importance, above all, enthusiasm is needed! In this performance, the choir will cheer and sing about joy together with 4 professional actors and the audience. We will use bird sounds, Gregorian chants, self-written mantras, etc.

Artist and theatre-maker Fleur Khani guides this process. Discover a preview here

 • We aim to bring a group on stage that inclusively represents society. 
 • Welcome to LGBTQUIA+ and POC.
 • We invite everyone, even those in doubt, to register for the first introductory workshop. Those who wish to further participate can enroll after this workshop.

Practical

 • You can attend the introductory workshop on Wednesday 26th of April from 19h-21h in c o r s o, Driekoningenstraat 126, 2600 Antwerpen.
 • You are available in the evening (19h-21h30) for rehearsals on Sunday May 7th, Monday May 8th and Tuesday May 9th.
 • You are available for a full day (10h-22h) on Wednesday May 10th and Thursday May 11th for the dress rehearsal and performance.
 • The rehearsals and performance will take place in Monty, Antwerpen. 

What we offer

 • Participation in the creation and premiere of a professional music theatre production
 • Volunteer allowance (€15/day) and catering.
 • Free entrance for family and friends at the dress rehearsal.

Information and registration: 

Nieuwsberichten