Registreer je voor de volgende Open Office sessie van 30 augustus | Monty

Registreer je voor de Open Office sessie van 30 augustus in Monty

NL - Geïnspireerd door de Brusselse editie, slaan detheatermaker, RATAPLAN, Mestizo Arts Platform, Monty, Het Bos, Morpho en wpZimmer de handen in elkaar om Open Office in nieuwe sferen te introduceren. Open Office verbindt een aantal kunstprofessionals met kunstenaars in een bijeenkomst die uitnodigt tot peer-learning en co-working in een open en informele setting.   

Hoe navigeer je je als iemand met een artistieke praktijk door de kunstenwereld van nu? Open Office is een manier om een ruimte te bieden waar kunstenaars begeleiding kunnen vragen van ervaren professionals binnen de sector - of het nu gaat om vragen over je artistieke praktijk, financieel beheer, administratieve taken of je hebt gewoon behoefte aan verbinding met kunstenaars en kunstwerkers in de zoektocht naar een ondersteunend netwerk.   

Eén keer per maand nodigt Open Office je uit om deel uit te maken van onze kleine community van kunstenaars en professionals - terwijl we inzichten en strategieën aanreiken die je zullen helpen om met meer gemak door de scene te navigeren. De volgende sessie is gepland op 30 augustus, tussen 14u00 en 18u00 bij ons in de Monty. Sluit aan met je vragen (Engels, Nederlands, Frans), of come as you are - de organische opzet van de bijeenkomst zal nieuwe vragen doen opborrelen! 

Ook in september kan je een Open Office deelnemen: 

  • 06/09, Corso, 14u-18u
  • 13/09, Het Bos, 14u-18u

Register for the upcoming Open Office session of August 30th at Monty

ENG -  Introducing our latest initiative! Inspired by its Brussels-born edition, detheatermaker, RATAPLAN, Mestizo Arts Platform, Monty, Het Bos, Morpho and wpZimmer join forces to introduce Open Office to new spheres. Open Office connects a set of art professionals to artists in a gathering that invites for peer-learning and co-working in an open and informal setting.   

Navigating the art world today may at times feel overwhelming, discouraging and like being lost in translation. Open Office is a way to provide a space where artists can seek guidance from experienced professionals within the industry - be it with questions on your artistic practice, financial management, administrative tasks or you’re simply in need to connect with like-minded individuals in the search for a supportive network.   

Once every month, Open Office invites you to be part of our micro-community of artists and professionals - as we navigate insights and strategies that will help you navigate the scene with more ease. The next session will be planned on August 30th, between 14h00 and 18h00 at Monty. Join us with your questions (in English, Dutch, French), or simply join as you are - the organic set-up of the gathering will most likely inspire rising questions.  

Open Office will also take place in Septembre: 

  • 06/09, Corso, 14h-18h
  • 13/09, Het Bos, 14h-18h
Nieuwsberichten