18/11 > Voorgesprek bij Victor | Monty

Gratis voorgesprek 

  • 19u30
  • café Monty
  • zonder reserveren

Dramaturg en programmamaker Florian Hellwig voert voorafgaand aan de nieuwe voorstelling van Dood Paard een contextgesprek met Thomas Crombez. Over Roger Vitrac, diens stuk Victor ou les enfants au pouvoir en Antonin Artaud, de regisseur van de première van het stuk op kerstavond 1928.

Wat zijn de regels en hoe ze te breken?

Welke theater- en kunstopvattingen hadden Vitrac en Artaud? Ze maakten met Victor of de kinderen aan de macht een parodie op de populaire boulevardkomedies die in die tijd aan het lopende band werden geproduceerd. Maar wat zijn de kenmerken van een vaudeville-stuk? En hoe gingen de Franse avant-gardisten en theaterhervormers die in de praktijk parodiëren?  Welke kenmerken van het surrealisme zijn in het stuk aan te wijzen? Welke rol speelt de taal daarin? In hoeverre zien we de invloed van Artauds anti-theater terug in Victor of de kinderen aan de macht

Maatschappijkritische satire: vroeger en nu?

Welke betekenis heeft het surrealistische stuk van Vitrac in de toneelgeschiedenis, en waarom wordt het nu nog nauwelijks opgevoerd? Kunnen we het stuk enkel historisch bekijken? Of is deze maatschappijkritische satire nog steeds actueel?

Over gastspreker Thomas Crombez

Thomas Crombez (1978) is kenner van het werk van Artaud en diens Theater der wreedheid, en heeft in zijn Artaud-studies o.a. het werk van Artaud's vriend Vitrac besproken.

Hij doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en aan Sint Lucas Antwerpen. Hij promoveerde in 2006 tot doctor in de Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Crombez publiceert regelmatig over theater, avant-garde en performance art en massatheater in wetenschappelijke en culturele tijdschriften. Recente boeken van Thomas Crombez zijn Het Antitheater van Antonin Artaud ( 2008), Arm theater in een gouden tijd (2014) en De moord op de kunst (2016). Hij schreef samen met andere auteurs Theater. Een westerse geschiedenis (2015). Crombez is de oprichter van uitgeverij en ontwerpstudio Letterwerk waar vorige maand o.a. Brief aan d'Alembert over theater van Jean-Jacques Rousseau verscheen. 

>> Gratis voorgesprek om 19u30
>> Bestel uw tickets voor de voorstelling om 20u30

 

Nieuwsberichten