Enrica Camporesi | !oertaal: oefeningen #1 | coproductie / work in progress | Monty

Enrica Camporesi

!oertaal: oefeningen #1 | work in progress

donderdag 4 februari 2021, 20:30

Eetbaar papier, melk en een goede spreuk: wat heb ik nog nodig om de wereld te redden?

Het spel van taal en dialoog staat centraal in het werk van Enrica Camporesi. Voor haar is dialoog een belichaamde houding om de wereld te bewonen, deze op te eisen en er fundamenteel naar te handelen. In dialoog maken we opnieuw verbinding, leven we ons in en komen we tot leven: ‘ik’ besta als ik ‘jou’ zeg.

In !oertaal: oefeningen #1 geeft Enrica een inkijk in haar onderzoek naar de performatieve kracht van taal. Na een residentieperiode bij Monty deelt ze haar eerste gedachten en experimenten met het publiek. Ze speelt met wat ontstaat in de spontane relatie tussen performers en toeschouwers, naast de tekst en in de context. Strategieën en concepten als de visualisatie van woorden, de materialiteit van (live) illustraties en gemanipuleerde stemmen, de projectie van (onbetrouwbare) ondertitels, de dynamiek die op het spel staat bij vertaling en taal als machtsmiddel neemt zij onder de loep.  

Lees het tussentijds verslag of de nabeschouwing van deze residentie.

Over de maker

Enrica Camporesi – autodidact in theater en arabist van opleiding – studeert nu aan de Masteropleiding van de Toneelacademie in Maastricht. Ze combineert haar werk als auteur, performer en artistiek coach met multidisciplinaire ervaringen in straatperformances, non-theatrale dramaturgieën, participatieve projecten en sociaal werk in verschillende landen en talen.

Ze bouwt verder op eerder onderzoek naar taal als machtsmiddel (Performing the self – the interview ism Elena Mazzi, TAZ, 2018), de taal van Brusselse jongeren in de verhouding tussen autoriteit, intimiteit en liefde (coach voor The Class/Close Encounters, een werk van Anna Rispoli/De Veerman, KFDA, 2018/19) en meertaligheid en non-verbale communicatie (Piena di luce, Forlì, 2015).  

met de steun van Stad Antwerpen
stad1.png