HIT THE STAGE #48 | Monty

HIT THE STAGE #48 met Gertjan Biasino | NR11 en Rodrigo Sobarzo | [remoTE sense]

woensdag 18 maart 2015, 20:30

€10 | €6 | €6

Wil je weten wat er beweegt in hedendaagse dans en performance? Tijdens HIT THE STAGE maak je exclusieve toonmomenten en previews mee. Elke avond is een ontdekkingstocht langs het werk van minstens twee kunstenaars of collectieven. Je krijgt geen afgewerkte voorstellingen, maar fragmenten uit het creatieproces. Gertjan Biasino | NR11 | installatie performance

Sinds enkele jaren is Biasino gefascineerd door ‘the unseen’: het onzichtbare aanwezige en het zichtbare
afwezige. In NR11 (vervolg van NR10) onderzoekt hij het kijken in de duisternis, welke fantasieën dit
oproept. Of zijn het waanbeelden?Rodrigo Sobarzo | [remoTE sense] | performance

We leven in tijden waar de mens de grootste oorzaak is van geologische verschuivingen. In [remoTE sense]
verplaatst een menselijke figuur een landschap van zout en licht. Zoals een beeldhouwer boetseert hij een
stuk land naar de vorm die hij in zijn hoofd creëert. Zijn werk is bewerkelijk in letterlijke zin van ‘handarbeid’:
mijnbouw in zout. Eenvoudig en fysiek